Условия использования и политика конфиденциальности

Договір про надання послуги доступу до Платформи WEBDEVQ.COM

Цей Договір про надання послуги доступу до платформи WEBDEVQ.COM (надалі – «Договір») є укладеним між «WEBDEVQ.COM» та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://WEBDEVQ.COM.com/tos.

Публікація цього Договору розглядається WEBDEVQ.COM як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, WEBDEVQ.COM пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Платформа WEBDEVQ.COM» – це комп’ютерна програма, що містить Контент, Об’єкти Інтелектуальної Власності та будь-яку іншу інформацію, яка реалізована в мережі Інтернет за адресою: WEBDEVQ.COM, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом webdevq.com.

1.2. «Контент» – означає будь-які матеріали, розроблені, організовані або надані WEBDEVQ.COM (надалі – «Контент WEBDEVQ.COM») або Розробник/замовником (надалі – «Контент Розробника/Замовника») та розміщені (доступні) на Платформі WEBDEVQ.COM для використання Користувачем.

1.3. «Сторінка розробника» – означає спеціально виділені сторінки на Платформі WEBDEVQ.COM, де Розробник/замовник робить своє портфоліо та описує свою діяльність.

1.4. «Замовник» – означає фізичну особу, що використовує Платформу WEBDEVQ.COM як засіб для викладання (або від власного імені, або від імені юридичної особи (навчального закладу, установи тощо), яку він представляє), надання інформаційних послуг (та/або інших послуг) Користувачу.

1.5. «Обліковий запис» («Профіль») – це обліковий запис Платформи WEBDEVQ.COM, який Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Платформу WEBDEVQ.COM, відповідно до вимог, описаних у розділі 2.1 даного Договору.

1.7. «Об’єкти Інтелектуальної Власності замовника/розробника» – означає знаки для товарів та послуг, матеріали, захищені авторським правом і суміжними правами, логотипи та комерційні найменування, що належать замовнику/розробнику або отримані ним за ліцензією.

1.8. «Реєстраційні Дані Користувача» – означає інформацію стосовно Користувача, включаючи ім’я та прізвище, email, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Платформи WEBDEVQ.COM.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

2.2. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Платформі WEBDEVQ.COM.

2.3. Даний Договір вступає в силу с моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п.2.1. та п.2.2. Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою:  WEBDEVQ @WEBDEVQ.COM.com (повідомлення для WEBDEVQ.COM) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалася ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання.

2.5. WEBDEVQ.COM має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у порядку, що передбачений п.2.4. Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плата за послугу доступу до Платформи WEBDEVQ.COM за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків звільняється від їх відшкодування.

2.6. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавалися за умовами цього Договору.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ WEBDEVQ.COM

3.1. Реєстрація Облікового запису

3.1.1. Для використання Платформи WEBDEVQ.COM Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Платформі WEBDEVQ.COM, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Платформи WEBDEVQ.COM і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що WEBDEVQ.COM може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі WEBDEVQ.COM.

3.1.2. Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти WEBDEVQ.COM про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. WEBDEVQ.COM не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3. Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб, молодших 14 років, можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам, молодшим 18 років, необхідно уважно ознайомитися з цим Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

3.2. Види Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM

3.2.1. Платформа WEBDEVQ.COM містить Контент WEBDEVQ.COM Контент розробника та Контент замовника. WEBDEVQ.COM стежить за достовірністю й повнотою Контенту WEBDEVQ.COM та Курсів WEBDEVQ.COM.

3.2.2. Контент Розробника/Замовника та Курси Розробника/Замовника розміщуються у відповідному розділі Платформи WEBDEVQ.COM – зокрема, на Сторінці Розробника/Замовника. WEBDEVQ.COM не редагує зміст Контенту Розробника/Замовника та Курсів Розробника/Замовника. За повноту й достовірність, виправлення неточностей і помилок у Контенті Розробника/Замовника та Курсах Розробника/Замовника всю відповідальність несе Розробник/замовник. WEBDEVQ.COM залишає за собою право попередньої модерації Контенту Розробника/Замовника та Курсів Розробника/Замовника, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності теми (назви) Контенту Розробника/Замовника та Курсів Розробника/Замовника фактичному наповненню відповідного Контенту та Курсів.

3.2.3. WEBDEVQ.COM робить усе можливе, щоб Контент на Платформі WEBDEVQ.COM містив тільки повні й достовірні матеріали, але помилки трапляються, тому просимо повідомляти про виявлені неточності та помилки за електронною адресою: editor@WEBDEVQ.COM.com.

3.2.4. WEBDEVQ.COM бере на себе зобов’язання в найкоротші строки розглядати зауваження щодо Контенту WEBDEVQ.COM та Курсів WEBDEVQ.COM, а також на підставі запиту Користувача повідомляти Розробника/Замовника про виявлені неточності та помилки в Контенті Розробника/Замовника та Курсах Розробника/Замовника та контролювати їх усунення.

3.2.5. Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті та Курсах на Платформі WEBDEVQ.COM не впливає на якість послуги доступу до Контенту та Курсів на Платформі WEBDEVQ.COM та не є підставою для повернення коштів за придбані Курси або зменшення їх вартості.

3.3. Надання послуги доступу до Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM

3.3.1. Платформа WEBDEVQ.COM містить Контент, послуга доступу до яких надається як безкоштовно, так і на підставі відповідної оплати, про що зазначено на відповідних сторінках Платформи WEBDEVQ.COM.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту та Курсів надається після створення Користувачем Облікового запису на Платформі WEBDEVQ.COM.

3.3.3. Доступ до платного Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Курсу. WEBDEVQ.COM звертає увагу Користувача, що WEBDEVQ.COM не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

3.4. Правила Використання Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM

3.4.1. Використання Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM Користувачем здійснюється на наступних умовах:

  • 3.4.1.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;
  • 3.4.1.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент та Курси, а також забороняється поширювати Контент в мережі Інтернет;
  • 3.4.1.3. Користувач має право користуватися Контентом і Курсами лише онлайн за допомогою Платформи WEBDEVQ.COM;
  • 3.4.1.4. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту та Курсів будь-яким третім особам;
  • 3.4.1.5. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Платформи WEBDEVQ.COM, а також використовувати Платформу WEBDEVQ.COM для будь-якої незаконної діяльності.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту надається після створення Користувачем Облікового запису на Платформі WEBDEVQ.COM.

3.3.3. Доступ до платного Контенту та Курсів на Платформі WEBDEVQ.COM надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Курсу. WEBDEVQ.COM звертає увагу Користувача, що WEBDEVQ.COM не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. WEBDEVQ.COM та Розробник/замовник (або третя особа – правовласник) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту та Курсів третіми особами.

4.2. Незважаючи на наведене вище, WEBDEVQ.COM та Розробник/замовник не надають Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті, а також на Платформі WEBDEVQ.COM.

4.4. У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті, WEBDEVQ.COM зберігає за собою право припинити доступ до таких матеріалів через Платформу WEBDEVQ.COM без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. WEBDEVQ.COM не несе відповідальності за припинення доступу до Платформи WEBDEVQ.COM, що виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.2. Час від часу WEBDEVQ.COM проводитиме технічне обслуговування Платформи WEBDEVQ.COM. Хоча WEBDEVQ.COM не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, WEBDEVQ.COM буде намагатися вживати можливих заходів щодо повідомлення Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.3. WEBDEVQ.COM не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання послуги доступу до Контенту на Платформі WEBDEVQ.COM.

6. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ

6.1. Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, що послуга доступу до Платформи WEBDEVQ.COM, що надається WEBDEVQ.COM за цим Договором, споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Курсу на Платформі WEBDEVQ.COM. Зважаючи на це, Користувач розуміє та погоджується, що WEBDEVQ.COM не зобов’язаний відшкодовувати (повністю чи частково) Користувачу вартість будь-якого Курсу, оскільки WEBDEVQ.COM, у відповідності до даного Договору, надав, а Користувач, відповідно, спожив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Курсу на Платформі WEBDEVQ.COM.

7. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1. Цей Договір може бути змінено WEBDEVQ.COM в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору на Платформі WEBDEVQ.COM.

7.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://www.WEBDEVQ.COM.com/tos.

7.3. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Платформи WEBDEVQ.COM після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з WEBDEVQ.COM в установленому цим Договором порядку.

8. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору та його тлумачення застосовується право України, та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі WEBDEVQ.COM. Користувач визнає та підтверджує, що послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі WEBDEVQ.COM, є оплаченими особисто ним (Користувачем).